Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Vật tư thiết bị Giao thông - TRANSMECO tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập từ năm 1967, và từ tháng 7 năm 2004 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần. Trụ sở của Công ty được đặt tại Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Trong suốt 40 năm xây dựng và phát triển, TRANSMECO đã khẳng định được chất lượng dịch vụ và uy tín của mình trên thị trường trên các lĩnh vực; kinh doanh thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh dịch vụ.
 
Các sản phẩm chính của TRANSMECO là: Đá xây dựng, bê tông xi măng trộn sẵn, nhũ tương nhựa đường, máy xây dựng, nhựa đường đóng thùng.
Trong quá trình phát triển, TRANSMECO đã thành lập các Công ty thành viên nhằm duy trì các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, hình thành các lĩnh vực kinh doanh bổ trợ mới và tạo nên một TRANSMECO GROUP phát triển đa dạng, bền vững và năng động.
 
Phương châm kinh doanh của TRANSMECO GROUP:
Chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ là mục tiêu đầu tiên và nhất quán trong mọi hoạt động kinh doanh.
Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết chặt chẽ với các công ty, bạn hàng nước ngoài, tiếp nhận những tiến bộ của khoa học công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh doanh, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.
                            
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                         Vũ Kim Bảng
                                                                                                                                                               Chủ tịch Transmeco Group